Om Customer Insight AS

Hvem vi er og hva vi gjør

Hvem vi er
Customer Insight AS er et kurs-og konsulentselskap med fokus på marked, salg og servicefremmende tiltak for umiddelbar effekt. Vi tar utgangspunkt i bedriftens kundestrategi og benytter ledende metoder for endringsprosesser innen salg, service og markedsføring.

Vi samarbeider med andre norske konsulentselskaper for spisset ekspertise og representerer et ledende nettverk av spesialister innen fagene Customer Experience Management, Customer Relationship Management og LeanSixSigma med dertil nødvendig systemstøtte og endringsledelse.

(klikk bildet for å lese historien)
Hva vi skal oppnå
Alle kundeaktiviteter skal styres mot selskapets overordnede målsetninger som normalt handler om økt kundelojalitet og bedret bunnlinje. All statistikk viser at bedrifter med høyest score innen kundelojalitet også er de som tjener mest penger.  Vi skal sikre at din bedrift og dine kunder oppnår:
 • De gode kundeopplevelsene (Customer Experience Management)
 • Gode og langvarige kunderelasjoner 
 • Optimal kundebetjening (mennesker og systemer) 
 • Etablering av CRM strategi med kunden i fokus
 • CRM system revitalisering eller innføring av nye systemer
 • En organisasjon hvor alle tenker kundens besteHvordan vi jobber
Vår fremgangsmåte er fundamentert i at det er de ansatte som sitter på nøkkelen til suksessfulle endringsprosjekter. Initiert av ledelsen, sameiet av ledelsen og de ansatte.  Uten de ansattes eierskap til prosessen er slike initiativer sjelden verdt innsatsen. Customer Insight fasiliterer og driver frem nødvendige prosesser for optimale resultater. Eksempler på slike prosesser er:
 • Kundeanalyse, kundereisen, kontaktpunkter, Voice of Customer, Voice of Business, Voice of Operation (G-CEM metoden)
 • Faktainnsamling: organisasjon, roller og prosessbeskrivelser (Quick Analyse)
 • Gjennomgang av bedriftens utfordringer (Quick Analyse med ledelsen)
 • Intervjuer og sparring med ledende ansatte (Quick Analyse)
 • LeanSixSigma forbedringsprinsipper
 • Forventning-styring og motivasjonsbygging 
 • Forslag til tiltak på kort- og lang sikt (Quick Steps/Long Steps)
 • Kost/nytte analyse av foreslåtte tiltak
 • Bistand ved- eller gjennomføring av tiltakEksempler på tiltak hos utvalgte kunder:                                                  
 • Analyse og tiltaksplan for Customer Experience Management og CRM
 • Medarbeider og motivasjonsbygging ved prosess- og organisasjonsendringer
 • Skreddersydde salg- og servicekurs m/oppfølgning og 1:1 coaching
 • Innføring/endring av CRM systemer for tilpasning til salg/service metodikkopplæring og prosessendringer
 • Valg av nytt CRM system (kravspesifikasjon, leverandørvalg og gjennomføring)
 • Vurdering av annen type IT støtte for salg (direct marketing, spørreundersøkelsesverktøy, dokumentstyring, produkt/pris-systemer, integrasjonsformer, etc)